Landong Baeud: Palintangan (Zodiak bahasa Sunda)

Ilustrasi

Ilustrasi

1. Pirgo – Pagawean nu cocok: dagang jengkol. Keuangan: hambur pisan. Asmara: teangan nu rada cageur.

2. Akuwarius – Pagawean nu cocok: Dagang taraje jeung bilik. Keuangan: eureunan unjam injem wae. Asmara: Sakeudeung deui jomblo, dikepret calon mitoha.

3. Piskes – Pagawean nu cocok: Ngangkutan galon cai, sakapeung ngojek jeung ngiriman BBM ocon. Keuangan: Ledeh, loba urusan pacorokokod,. Asmara: ditolak deui, angger teu pira pedah rorombeheun. Baca entri selengkapnya »

Babasan Sunda, Paribasa Bahasa Sunda

Babasan Sunda sok biasa dipake ku kolot jaman baheula pikeun nyingkeutkeun kalimah anu ngandung harti panjang. Babasan Sunda anu masih bisa dipake di jaman ayeuna saperti dihandap ieu.

 • Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahormat ka batur, boga hate luhur, tapi tungtungna sok ngarunghak jeung kurang ajar, anu tungtungna batur loba nu teu resepeun.
 • Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
 • Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina.
 • Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.
 • Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.
 • Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan.
 • Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan.
 • Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Baca entri selengkapnya »

“Fun Page” Nyarios Sunda

Nyarios Sunda

Nyarios Sunda

Ka saha wae nu resep kana basa Sunda hayu urang sempal kapiguyon, ngobrol ngaler-ngodul sareng sajabina di alamat ieu http://www.facebook.com/nyarios.sunda. Mangga urang mumule basa Sunda ku urang sadayana.

Bral Miang Anaking, Dunga Tinu Jadi “Kolot” Aranjeun


Keur aranjeun, anak Bapa anu awewe anu lalaki.
Anaking….
Ngitung waktu, milang lengkah
tikiwari kakiwari,
sawaktu-sarebu waktu,
salengkah-sarebu lengkah
Ananking….. Baca entri selengkapnya »

Basa Sunda: Sebutan ka Jalma Tina Patokan Tingkah laku

 1. Pakokolot supa = umurna méh sarua
 2. Mata simeuteun = Lamun nénjo, panon na teu ngiceup-ngiceup
 3. Kentél peujit = daék tirakat (prihatin)
 4. Jauh ka bedug = dusun euweuh ka nyaho
 5. Ipis biwir = babari ceurik
 6. Laér gado = culamit
 7. Panjang léngkah = lega pamikiranana
 8. Pondok léngkah = heureut pamikiranana
 9. Kandel kulit beungeut = teu boga kaéra
 10. Teu boga beungeut = heureut pamikiranana Baca entri selengkapnya »

Ema

Waktu ibun maseuhan buruan
Aya sora anu jentre dina telepon

Anaking…
Syukur ari calageur mah
Eta nu dipenta ku ema beurang jeung peuting

Anaking….
Syukur ari aya dina keberkahan mah
Eta nu dipenta ku ema beurang jeng peuting

Anaking…
Syukur ari aya dina rohmat-Na
Ema ngarasa bagja

Anaking… Baca entri selengkapnya »

Puisi Basa Sunda: Tuh Saksina

Tuh saksina bendungan waduk Darma anu ngembat tur weweg
Tuh saksina cai anu ngaplak di waduk Darma mani herang mencrang
Tuh saksina angin nu nebak tangkal sisi bendungan waduk Darma
Tuh saksina langit biru di waduk Darma
Naon deui anu diragukeun
Naon deui anu kudu dibuktikeun
Jalan aspal masih keneh hideung
Kecap rasa nyaah masih keneh nempel dina biwir

Tuh saksina masih nyaksian urang duaan
Ngiuhan handapeun tangkal nu iuh di sisi bendungan waduk Darma

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 5.131 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: