Basa Ema Nyarita Anu Panungtungan

Tilu puluh Mei dua rebu genep welas
Ema kungsi nyarita anu panungtungan
Ema kungsi wasiat anu panungtungan
Ema kungsi nedunan sagala kahayang anu panungtungan

Ema kungsi ngedalkeun eusi hate anu tugenah
Ema kungsi ngabudalkeun sagara rasa
Ema kungsi cumarita
“Ema can boga bekel keur maot”

Teuteup ema katingal pondok
Teuteup ema katingal geus teu seukeut deui
Renghap ranjug ema katingal beda ti sasari

Ema kungsi nyarita
“Nafas ema karasa engap”

Hate kuring galecok
“Duh ema….”(sarebu basa dina jero hate anu teu bisa dikedalkeun)

Jumaah, jam 12 tilu Juni
Ema ngaluarkeun nafas anu panungtungan
Ema nutup perjuangan ngadidik para putra anu panungtungan
Ema nutup conto kahirupan pikeun para puta anu panungtungan

Ema kungsi nyarita…. anu panungtungan

Ema hapunten abdi mung tiasa jajap ku dunga

Mugia ema khusnul khotimah, amiin.

(Bandung , 3 Juni 2016  jam 12.45 bada solat Jumaah ditelepon ku Bapa)

 

Iklan

Landong Baeud: Palintangan (Zodiak bahasa Sunda)

Ilustrasi

Ilustrasi

1. Pirgo – Pagawean nu cocok: dagang jengkol. Keuangan: hambur pisan. Asmara: teangan nu rada cageur.

2. Akuwarius – Pagawean nu cocok: Dagang taraje jeung bilik. Keuangan: eureunan unjam injem wae. Asmara: Sakeudeung deui jomblo, dikepret calon mitoha.

3. Piskes – Pagawean nu cocok: Ngangkutan galon cai, sakapeung ngojek jeung ngiriman BBM ocon. Keuangan: Ledeh, loba urusan pacorokokod,. Asmara: ditolak deui, angger teu pira pedah rorombeheun. Baca entri selengkapnya »

Babasan Sunda, Paribasa Bahasa Sunda

Babasan Sunda sok biasa dipake ku kolot jaman baheula pikeun nyingkeutkeun kalimah anu ngandung harti panjang. Babasan Sunda anu masih bisa dipake di jaman ayeuna saperti dihandap ieu.

 • Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahormat ka batur, boga hate luhur, tapi tungtungna sok ngarunghak jeung kurang ajar, anu tungtungna batur loba nu teu resepeun.
 • Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
 • Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina.
 • Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.
 • Adigung adiguna gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.
 • Agul ku payung butut ngagulkeun luluhur sorangan.
 • Akal koja pinter dina kagorengan atawa kajahatan.
 • Aki aki tujuh mulud lalaki nu geus kolot pisan. Baca entri selengkapnya »

“Fun Page” Nyarios Sunda

Nyarios Sunda

Nyarios Sunda

Ka saha wae nu resep kana basa Sunda hayu urang sempal kapiguyon, ngobrol ngaler-ngodul sareng sajabina di alamat ieu http://www.facebook.com/nyarios.sunda. Mangga urang mumule basa Sunda ku urang sadayana.

Bral Miang Anaking, Dunga Tinu Jadi “Kolot” Aranjeun


Keur aranjeun, anak Bapa anu awewe anu lalaki.
Anaking….
Ngitung waktu, milang lengkah
tikiwari kakiwari,
sawaktu-sarebu waktu,
salengkah-sarebu lengkah
Ananking….. Baca entri selengkapnya »

Basa Sunda: Sebutan ka Jalma Tina Patokan Tingkah laku

 1. Pakokolot supa = umurna méh sarua
 2. Mata simeuteun = Lamun nénjo, panon na teu ngiceup-ngiceup
 3. Kentél peujit = daék tirakat (prihatin)
 4. Jauh ka bedug = dusun euweuh ka nyaho
 5. Ipis biwir = babari ceurik
 6. Laér gado = culamit
 7. Panjang léngkah = lega pamikiranana
 8. Pondok léngkah = heureut pamikiranana
 9. Kandel kulit beungeut = teu boga kaéra
 10. Teu boga beungeut = heureut pamikiranana Baca entri selengkapnya »

Ema

Waktu ibun maseuhan buruan
Aya sora anu jentre dina telepon

Anaking…
Syukur ari calageur mah
Eta nu dipenta ku ema beurang jeung peuting

Anaking….
Syukur ari aya dina keberkahan mah
Eta nu dipenta ku ema beurang jeng peuting

Anaking…
Syukur ari aya dina rohmat-Na
Ema ngarasa bagja

Anaking… Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: