Basa Sunda: Sebutan ka Jalma Tina Patokan Tingkah laku

 1. Pakokolot supa = umurna méh sarua
 2. Mata simeuteun = Lamun nénjo, panon na teu ngiceup-ngiceup
 3. Kentél peujit = daék tirakat (prihatin)
 4. Jauh ka bedug = dusun euweuh ka nyaho
 5. Ipis biwir = babari ceurik
 6. Laér gado = culamit
 7. Panjang léngkah = lega pamikiranana
 8. Pondok léngkah = heureut pamikiranana
 9. Kandel kulit beungeut = teu boga kaéra
 10. Teu boga beungeut = heureut pamikiranana
 11. Teu boga polo = teu boga pamikiran
 12. Pait daging, pahang tulang = jauh tina panyakit
 13. Paéh poso = digawé poho kacapé
 14. Caang pikiran = jembar panalarna
 15. Geus beunta = kahirupanana cukup
 16. Leuleus kéjo poéna = bageur kakolotnakeun
 17. Pahatu lalis = geus teu boga indung bapa
 18. Teunggar kalongeun = sering ngahuleng mun dititah
 19. Caréham hayameun = barang dahar baé
 20. Jadi kokojona = pamingpinna
 21. Jadi béntangna = panghadéna
 22. Jadi dalangna = anu ngabobotohanana
 23. Jadi cacing cauna = saukur jadi pangiring
 24. Kapas kalamérona = goréng patut (panggoréngna)
 25. Asa pangakangna = boga rasa pangpinterna
 26. Asa jadi rajana = boga rasa pangkawasana
 27. Rodék hulu = dianggap budak teu boga kanyaho
 28. Leuleus awak = daékan
 29. Ngégél curuk = nyamos teu kabagian
 30. Béngkok tikoro = teu kabeneran
 31. Gedé haté = ludeung, lebér wawanén
 32. Teu boga cedo = henteu boga tatakrama
 33. Amis budi = akuan, soméah
 34. Landung kandungan = gedé tinimbangan
 35. Adil palamarta = wijaksana
 36. Leutik burih = teu boga wawanén
 37. Jiga monyét = teu boga kaéra
 38. Jiga congcorang murus = péot, garing daging
 39. Jiga déwa = bisa norah
 40. Jiga kaléng kurupuk = awak lintuh teu boga potongan
 41. Jiga kantul = loba huisan
 42. Jiga lutung = awakna hideung
 43. Jiga Gatotgaca = gagah
 44. Jiga bilatung = nuduhkeun loba
 45. Jiga jogjog mondok = lamun rek sare sok rarecok heula
 46. Jiga méong congkok = rindatna bangun sieun
 47. Jiga kuda = anu sok kiih bari nangtung
 48. Jiga anjing = lamun dahar sok cécéplak
 49. Jiga buruy= nginum baé
 50. Jiga laleur = teu disuguhan (diantep baé)
 51. Jiga bedul = teu boga tatakrama
 52. Jiga pucuk awi = henteu boga pamadegan
 53. Jiga gateuw = lintuh ku barang paméré
 54. Jiga mandahna = asa jadi pamingpina
 55. Jiga badawang = saperti dina kamonésan, iring-iringan dirupakeun buta
 56. Jiga béngbérokan = beungeut pinuh ku méhong
 57. Jiga badak cihéa = bedegong tara daék nanya
 58. Jiga ékék = anu beuki peteuy
 59. Jiga ucing = anu beuki lauk
 60. Jiga béo = anu beuki ngomong (sok nurutan)
 61. Jiga cucurut kaibunan = murukusunu
 62. Jiga kapas kaibunan = lempes napsuna
 63. Jiga sireum = leumpangna ngeteyep teu bisa gancang
 64. Jiga dagé = teu boga tanaga
 65. Jiga hayam rék endoggan = teu daék cicing, cilingcincat baé
 66. Jiga hayam ku tétélo = melenguk teu lémék teu nyarék
 67. Jiga hayam panyambungan = tumamu teu aya batur
 68. Jiga hurang kasaatan = teu genah cicing (teu tenang)
 69. Jiga keuyeup apu = teu aya guam
 70. Jiga careuh bulan = anu diwedak kandel teuing
 71. Jiga bujur aseupan = diukna anggarésol teu daék cicing
 72. Jiga oray pucuk = teu bisa dicekel omonganana
 73. Jiga oray koros = anu resep rucah
 74. Jiga beubeulahan térong/jambé = rupana sarua
 75. Jiga arjuna = kasép
 76. Jiga bidadari = geulis
 77. Jiga tumbila = pribumi nembrong ka semah (menta udud)
 78. Jiga paray = kaditu-kadieu abring-abringan baé
 79. Jiga londok = ula-ilu, jiga teuboga pamadegan
 80. Jiga gegedén = embung digawé, gawé maréntah wungkul
 81. Jiga ménak = embung digawé kasar
 82. Jiga jalak harupat = teuneung ludeung taya kasieun
 83. Jiga bogo = gampang kaolo
 84. Jiga kebo = dikitu-dikieu nurut baé
Iklan

Satu Tanggapan to “Basa Sunda: Sebutan ka Jalma Tina Patokan Tingkah laku”

 1. kontol Says:

  di manaTiti t ada a


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: